Ciutadania i Consum

ACICOM t'informa sobre els teus drets de consum

ACICOM som una associació de consumidors que va més enllà del consum clàssic i tradicional. Et podem informar, acompanyar i assessorar en qualsevol matèria de consum. Et podem ajudar a tramitar queixes i reclamacions. Tanmateix, ACICOM volem anar més enllà i anar obrint camí en els nous drets que es deriven del nou món digital on estem ja vivint.

Per això ens hem especialitzat en consum d'informació, comunicació, publicitat i entreteniment. Posem al teu abast una oficina de control, assessorament i reclamació per qualsevol tema però pensem que una associació de consum ha d'anar més enllà en temes com ara:

  • Publicitat falsa, enganyosa, sexista. Influèncers i responsabilitat comercial.

  • Informació falsa, consum d'informació comercial manipulada, restriccions a la llibertat d'expressió

  • Consum d'entreteniment: plataformes, anàlisi de continguts per edats, anàlisi de formats en pel·lícules, videojocs, concursos, dieta mediàtica saludable.

CIUTADANIA INFORMADA

La base d'un consum responsable és tindre informació fiable, accessible i divulgada de manera activa. Per això, Acicom fa una tasca constant d'anàlisi i divulgació de continguts sobre consum especialment en les temàtiques principals de la nostra associació.

CIUTADANIA CRÍTICA

Tindre una ciutadania crítica és fonamental en una democràcia econòmica i responsable. El pensament crític és més important que mai davant les desconfiances i desinformacions sorgides a l'albir de la disrupció tecnològica. Internet és un repte de consum en sí mateixa i Acicom en vol ser experta.

CIUTADANIA RESPONSABLE

La responsabilitat individual i col·lectiva ha de ser un exercici constant en els actes de consum quotidians. Necessitem prestigiar la idea de responsabilitat com a solució als reptes econòmics, ambientals i de consum. Ser i actuar de manera responsable és el principi de moltes solucions.

QUÈ POTS TROBAR EN CIUTADANIA I CONSUM?